ارتباط با ما

دفتر مرکزی

تبریز، چهارراه شهید بهشتی، مجتمع اداری اطلس، طبقه اول، واحد هجده

دیتا سنتر : کرج، مهر شهر، انتهای بلوار ارم

شماره تماس دفتر مرکزی: ۰۴۱۳۳۳۷۱۶۱۴ – ۲۰ خط

شماره مستقیم مدیر فروش : مهندس احمدی ۰۹۰۲۲۸۱۰۹۳۲

تلفن های ضروری

مدیر عامل : ۰۹۱۲۰۴۳۰۴۶۵ دکتر امامی

پشتیبانی ۲۴ ساعته : ۰۹۳۵۲۱۶۹۷۱۶

واحد مالی : ۰۴۱۳۴۷۷۳۶۷۱ خانم علیخانی

فکس : ۰۴۱۳۴۷۶۴۱۰۳

امور بین الملل : ۰۰۱۲۱۰۷۴۱۰۹۴۷